Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – CEO – Dyfed Edwards – (Cymraeg)Mae Dyfed Edwards, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, yn manylu ar swydd wag y Prif Weithredwr.